Javni zavod Triglavski narodni park v okviru projekta LIFE for Seeds načrtuje renaturacijo 5,5 ha suhih travnikov s kukavičevkami v zaraščanju.

Ekipa je v aprilu 2022 z delom že pričela. Začeli so z grbinastim travnikom v Zgornji Radovni, na katerem so se že bohotile male smreke, leske in bukve. Mlada drevesa so skupaj s starimi vejami in storži s travnika odstranili.

To območje bo potrebno še nekajkrat obiskati, da zarast v celoti očisti in odstrani kamenje, ki je ostalo na travniku ob asfaltiranju bližnje ceste.