Legenda:

POO (ang. SAC) – posebna ohranitvena območja, vključena v projekt

Naravovarstvene aktivnosti projekta LIFE FOR SEEDS bomo izvajali na 23 območjih Natura 2000 v Sloveniji, in sicer znotraj vseh štirih naravnogeografskih enot (alpski, dinarski, obpanonski in obsredozemski svet), vseh 12 statističnih regij, na različnih nadmorskih višinah in geoloških podlagah, s čimer bomo zagotovili veliko gensko diverziteto semen, ki bodo shranjena v semenski banki.

SAC: SI3000034

Površina projektnega območja: 173,52 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6230*)

SAC: SI3000046

Površina projektnega območja: 107,22 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6210(*))

SAC: SI3000173

Površina projektnega območja: 107,4 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6210(*))

SAC: SI3000118

Površina projektnega območja: 774,64 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6210(*))

SAC: SI3000274

Površina projektnega območja: 302,23 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6210(*))

SAC: SI3000220

Površina projektnega območja: 122,19 ha

Aktivnosti (Drava):

 • nabiranje semen in semenskih mešanic (HT 6210(*))

Aktivnosti (NR Ormoške lagune):

 • nakup zemljišč
 • nabiranje semen in semenskih mešanic (HT 6210(*)) – testiranje kaljivosti semen
 • duplikat semenske banke
 • obnova HT 6210(*)

SAC: SI3000221

Površina projektnega območja: 201,01 ha

Aktivnosti:

 • obnova HT 6210(*), 6410 in 6510
 • nakup zemljišča
 • obnova HT 6210(*)

SAC: SI3000117

Površina projektnega območja: 758,37 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6210(*))

SAC: SI3000231

Površina projektnega območja: 254,17 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 3180*)

SAC: SI3000253

Površina projektnega območja: 4.834,44 ha

Aktivnosti:

 • obnova HT 6210(*), 6410 in 6510
 • nakup zemljišč
 • nabiranje semen in semenskih mešanic (HT 6210(*))

SAC: SI3000285

Površina projektnega območja: 1.231,98 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6230*)

SAC: SI3000256

Površina projektnega območja: 1.327,31 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6210(*))
 • obnova HT 6210(*)

SAC: SI3000181

Površina projektnega območja: 197,87 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6210(*))

SAC: SI3000271

Površina projektnega območja: 63,04 ha

Aktivnosti (NR Iški morost):

 • obnova HT 6410 in 6430

SAC: SI3000296

Površina projektnega območja: 86,7 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6210(*))

SAC: SI3000232

Površina projektnega območja: 2.749,79 ha

Aktivnosti (Cerkniško jezero):

 • nakup zemljišča
 • obnova HT 3180*
 • nabiranje semen (HT 3180*)

Aktivnosti (Planinsko polje):

 • obnova HT 3180*

SAC: SI3000270

Površina projektnega območja: 254,99 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6230*)

SAC: SI3000335

Površina projektnega območja: 150,22 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6210(*))

SAC: SI3000119

Površina projektnega območja: 94,64 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6230*)

SAC: SI3000262

Površina projektnega območja: 45,01 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6210(*))

SAC: SI3000038

Površina projektnega območja: 51,96 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6230*)

SAC: SI3000252

Površina projektnega območja: 122,59 ha

Aktivnosti (NR Škocjanski zatok)

 • obnova HT 62A0 in 6420

SAC: SI3000234

Površina projektnega območja: 40,69 ha

Aktivnosti:

 • nabiranje semen (HT 6210(*))