V Triglavskem narodnem parku smo se v okviru projekta LIFE FOR SEEDS poleg obnove travnikov, v poletju 2023 resno lotili predvsem nabiranja semen, kar je predstavljalo svojevrsten izziv. Seme smo nabirali na dveh habitatnih tipih, (suhi travniki z orhidejami ter volkovja), naše območje nabiranja pa je bilo razpršeno po Triglavskem narodnem parku in okolici, dostop pa dostikrat zelo otežen. Tako smo v dolini Radovne lahko precej preprosto le čakali na ugodne, nedeževne luknje v dnevu, ob obiskih Mangartska sedla, ki so bili precej predhodno načrtovani, pa smo bili včasih tudi v nemilosti razmer visokogorja. Nabiranje semen nam je ponudilo tudi opazovanje  lepega spektra drugih prebivalcev travnikov, kot so ptiči, kobilice, murni, pajki, itn. Prav pajkov, natančneje osastih pajkov (Argiope bruennichi) smo se letos resnično nagledali na enem izmed travnikov, ki pa si ga bomo zapomnili tudi po obilici klopov!

Žal pa v dolini Radovne že drugo poletje zapored opažamo velik porast invazivnih rastlin, predvsem enoletne suholetnice (Erigeron annuus), saj ponekod že prerašča čudovite travnike in izpodriva avtohtone rastline. S svojo izjemno prilagodljivostjo in odpornostjo pa je tako rekoč imuna na trganje ali košnjo, pač pa bi zaleglo le puljenje rastlin.

Besedo moramo nameniti tudi lastnikom zemljišč, saj smo z dobrim sodelovanjem uspeli zelo učinkovito uskladiti nabiranje in sklenili kar nekaj novih pogodb za dovolitev nabiranja semen. Lastniki zemljišč so nas pravočasno obveščali o predvideni košnji ter razmerah na travnikih in bili vedno pripravljeni za pomoč. Za to se jim lepo zahvaljujemo!

Za obnovo grbinastega travnika na planini Uskovnica, kjer smo lani odstranili lesno zarast na 1, 5 ha, smo poleti le uspeli pripeljati pokošeno zeleno maso s planine Vogar. Vreme je bilo res muhasto, tako da smo zopet čakali na sončen dan. Za lažjo predstavo, že sama pot z Vogarja do Uskovnice traja s traktorjem okoli 1, 5 h, mi pa smo po pokošeni mulč morali 3-krat. Pri nakladanju zelenega mulča smo imeli tudi pomoč prostovoljcev, belgijskih tabornikov, ki so ravno v tistih dneh bivali v Bohinju in pomagali pri urejanju okolice.

Količina pokošene mase je zadostovala za del terena, ki je bil že pripravljen, izpod nje pa je v pičlem mesecu vzniknilo neverjetno veliko njivskega osata. Seme, ki je očitno ostalo v zemlji se je tako razbohotilo, da smo se takoj lotili pletja, ki ga bomo skupaj z lastniki zemljišč ponavljali tudi v prihodnjem letu, saj si nadejamo da bo »semenska banka« prinešene biomase z Vogarja kmalu vzcvetela v polnem sijaju, osat pa dokončno izginil.

Lanskoletna neurja so prizadela tudi dolino Radovne, kjer je silovit veter podrl drevesa na dveh travnikih, ki sta v obnovi. Drevesa so ob padcu privzdignila veliko površino travne ruše, kar je povzročilo velike »luknje«, ki jih bo potrebno zapolniti. Gola zemlja bo potrebovala pokošeno zeleno maso, zato da bodo semena čimprej zapolnila vrzeli  na travniku.  Dela so se ob koncu leta 2023 že zaključila, to je odvoz vseh podrtih dreves, tako da načrtujemo nadaljnje aktivnosti obnavljanja v letošnji sezoni.

Drugačna slika je bila na planini Konjščica, saj smo po sanaciji travnika uspeli posejati nabrano semensko mešanico iz preteklega leta, prav tako pa smo skupaj z Agrarnim društvom Srednja vas v Bohinju očistili travnik, ki se je že močno zaraščal. Male smrekice so v pičlem letu dni postale malo večje smrekice, ki so se razprostirale po celotnem travniku. Upamo, da bo posejano seme na saniranem delu travnika vzklilo že v letošnji pomladi.