Varstvo rastlin ex-situ je ohranjanje in vzdrževanje rastlinskega materiala izven njegovega naravnega okolja, bodisi v obliki cele rastline bodisi v obliki semen, cvetnega prahu ali tkivnih oz. celičnih kultur. Tovrstno varstvo dopolnjuje varstvo in-situ (varstvo vrst v njihovem naravnem okolju) in v primeru izumrtja ali naglega populacijskega upada vrste v naravi zagotavlja nekakšno »varstveno rezervo«.

Tipičen primer ex-situ varstva rastlinskih vrst so semenske banke. Kot pove že ime, so namenjene hranjenju semen. Strokovno vzpostavljene in dobro dokumentirane zbirke semen niso dragocene le zaradi varstva rastlinskih vrst, pač pa so pomembne tudi za zagotavljanje semenskega materiala za potrebe kmetijstva, vrtnarstva, raziskav, razstav, izobraževanja, razmnoževanja uporabnih rastlin z namenom zmanjšanja pritiska s strani nabiranja v naravi ter programov ponovne naselitve vrst in obnove habitatnih tipov. Raziskave kažejo, da so evropske semenske banke pri ex-situ varstvu ogroženih rastlin precej uspešne na ravni vrst, medtem ko so na ravni raznolikosti znotraj posamezne vrste manj uspešne. To pomeni, da je večina rastlinskih vrst v obliki semen hranjenih v obliki majhnega števila nabirkov (0-4), zaradi česar njihova genetska raznolikost ni ustrezno zajeta.

Z namenom povečanja genetske raznolikosti v Sloveniji hranjenega semenskega materiala bomo v okviru našega projekta shranili 12.000 nabirkov semen 300 rastlinskih vrst, ki so značilne za naravovarstveno prednostne habitatne tipe z Natura 2000 kodami 3180*, 6210 (*) in 6230*.

Pred trajno hrambo bodo morala semena prestati naslednje postopke:

  • čiščenje → v okviru katerega bomo ročno ali mehansko (z uporabo optičnega čistilca semen) odstranili vse nečistoče (ostanke plodu, stebla, listov itd.),
  • foto-dokumentiranje → v okviru katerega bomo pridobili reprezentativne fotografije hranjenega semenskega materiala,
  • sušenje → v okviru katerega bomo v sušilnici (pri temperaturi cca. 15°C in relativni vlažnosti 15-20 %) dosegli nizko stopnjo vlažnosti semen (cca. 3-7 %).

Polovica vsakega nabirka bo pri temperaturi -20°C dolgoročno hranjena v dveh semenskih bankah:

  • semenski banki KIS, ki bo vzpostavljena v Infrastrukturnem centru Jablje,
  • semenski banki DOPPS, ki bo vzpostavljena v Naravnem rezervatu Ormoške lagune.

 

Javni vpogled podatkov Semenske banke