V zadnjih predprazničnih decembrskih dneh smo v okviru projekta LIFE FOR SEEDS postavili nov informacijski pult.

Le-ta se pridružuje ostali parkovni infrastrukturi, ki stoji širom Krajinskega parka Goričko, in javnost obvešča/ozavešča o biotski pestrosti, ki se tukaj pojavlja na vsakem koraku. Pult je postavljen na travniku v Šulincih, na katerem poteka obnova: to pomeni, da smo ga pretekli leti poskusno obnovili s semenskimi mešanicami, t. i. zelenim mulčem in z zasaditvijo  nekaterih travniških zeli. Tako se bomo vsakič, ko bomo stali ob pultu, spominjali, da je, poleg redne košnje, tudi obnova pripomogla k vrnitvi življenja travniku v barvitosti cvetov, metuljev in žvrgolenju ptic. Zato vabljeni k obisku in občudovanju travnika in okoliških tematskih poti: Pot cvetočih travnikov v Budincih, Pot čuka in puščavnika v Nuskovi in Pot metuljev v Motvarjevcih.