Eden od osrednjih ciljev projekta LIFE FOR SEEDS je vzpostavitev največje semenske banke divjih rastlin v Sloveniji. Lansko poletje smo dobili napredno podatkovno bazo in mobilno aplikacijo za vnos ter hranjenje podatkov o nabranih semenih, letos pa je nabiranje zares dobilo krila!

Do 20. avgusta smo nabrali semena 332 vrst s treh tarčnih habitatnih tipov (presihajoča jezera, suhi travniki z orhidejami ter volkovja), ki se pojavljajo na 21 območjih Natura 2000 v Sloveniji. S tem smo že presegli cilj 300 vrst, ki smo si ga zadali ob pripravi projekta. Nabrali smo okoli 2600 vzorcev semen (nabirkov), med katerimi prevladujejo vrste suhih travnikov z orhidejami, na primer pokončni stoklasec Bromopsis erecta, pravi ranjak Anthyllis vulneraria, gorska detelja Trifolium montanum in navadna kukavica Orchis morio.

Za bolj učinkovito nabiranje smo ob pomoči zunanjega izvajalca, Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU, organizirali 13 delavnic, ki so se jih poleg partnerjev udeležili tudi nekateri prostovoljci. Ti bodo semena samostojno nabirali v prihodnjih letih. Nabiranje semen je bilo tudi rdeča nit prvega študentskega tabora, ki je potekal sredi julija.

Nabirke bodo na Kmetijskem inštitutu Slovenije posušili, očistili ter z njimi napolnili aluminizirane vrečke, namenjene dolgotrajnemu hranjenju pri nizki temperaturi. Polovica vsakega nabirka bo shranjena v Insfrastrukturnem centeru Jablje, polovica pa v Naravnem rezervatu Ormoške lagune, kjer smo v ta namen uredili kletne prostore delovne postaje. V prihodnjih treh letih imamo namen uresničiti še drugi cilj, in sicer povečati število nabirkov na 12.000, s čimer bomo zagotovili veliko gensko pestrost shranjenega semena.