Letos spomladi in poleti smo v okviru projekta LIFE for Seeds iskali vrstno bogate travnike, s katerih bi v naslednjih letih lahko nabirali semena posameznih rastlinskih vrst. Znotraj devetnajstih Natura 2000 območij smo pregledali več kot 1500 površin in našli okoli 750 travnikov visoke naravovarstvene vrednosti.

Tekom iskanja pa so nas ponekod presenetile tudi nepričakovane zanimivosti. Med njimi denimo velja izpostaviti najdbo dveh metuljastih kukavic (Orchis papilionacea) v bližini naselja Ravnace, ki predstavlja drugi podatek za to zelo redko vrsto orhideje v Beli krajini, kar nekaj najdb steničjih kukavic (Orchis coriophora) v dolini Radovne in Zgornjesavski dolini in najdbi rdečih murk (Nigritella miniata) na planini Konjščica na Pokljuki ter pod vrhom Dovške Babe v Karavankah.

Pri iskanju travnikov so nam na različne načine pomagali Sanja Behrič, Tatjana Čelik, Igor Daksobler, Matic Gabor, Jernej Kavšek, Dušan Klenovšek, Filip Küzmič, Valerija Petrinec, Monika Podgorelec, Slavko Polak, Urban Šilc, Branka Trčak in Branko Vreš.

Vsem se najlepše zahvaljujemo!