Med 22. in 24. marcem smo opravili prvega od štirih načrtovanih obiskov tujine v okviru mreženja s tematsko sorodnimi projekti. Obiskali smo Nacionalni inštitut za biodiverziteto in genske vire ali v originalu Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ.

Njihov sedež je v kraju Tápíoszele, slabih 100 km vzhodno od Budimpešte, globoko v madžarski pusti. Med letoma 2010 in 2014 so skupaj s še dvema partnerjema izvedli projekt LIFE z naslovom »Establishment of the Pannon Seed Bank for the long-term ex situ conservation of Hungarian vascular wild plants« (LIFE08 NAT/H/000288, akronim HUSEEDBANK). V projektu so nabrali in trajno shranili semena 844 vrst rastlin (po projektu pa še dodatnih 68 vrst), kar predstavlja več kot 50 % madžarske flore. Za večino vrst so tudi razvili protokole kaljenja ter izvedli reintrodukcijo nekaterih stepskih vrst v nacionalnem parku Kiskunság.

LIFE for Seeds

Pod vodstvom Gáborja Málnási Csizmadie ter Simona Attile smo si ogledali njihove prostore za preverjanje kalivosti, sušenje ter kratko- in dolgoročno shranjevanje semen, ki so jih vzpostavili v okviru svojega projekta LIFE. Predstavili so nam tudi svojo podatkovno bazo za semensko banko. V narodnem parku Duna-Ipoly, le streljaj od Tápíoszela, nam je Tamás Vidra, vodja zavarovanih območij na območju Tápió-Hajta, predstavil  rezultate različnih metod obnove travnikov. Na površinah, kjer so bile pred 20-35 leti njivske površine, se sedaj razprostirajo stepska travišča s tipičnimi vrstami, od katerih sta v času našega obiska cveteli drobna pasja čebulica Gagea minima in spomladanski zajčji mak Adonis vernalis. Zaradi hude suše – zadnji dež je tla namočil novembra lani! – so njuni cvetovi dobesedno žareli iz zakrknjene, rjave trave. Izvedeli smo, da bi moralo biti območje v tem času dobro namočeno, mestoma celo poplavljeno, vendar se že zadnjih nekaj let zaradi podnebnih sprememb soočajo z vedno hujšimi sušami, ki negativno vplivajo tako na floro kot tudi tamkajšnje gnezdilke. Park upravlja s 600 ha travnikov, od katerih jih 250 ha le kosi, na ostalih površinah pa med majem in novembrom izvaja ekstenzivno pašo podolskega goveda po čredinkah ter kombinacijo enkratne pozne košnje in jesenske paše.

Poleg pridobivanja novega znanja je bil obisk Madžarske tudi odlična priložnost za neformalno druženje med partnerji. Izkoristili smo jo tako na avtobusu kot v popoldanskem času v lepem madžarskem mestecu Cegléd, kjer ima skoraj vsako drevo v osrednjem mestnem parku svoj par golobov grivarjev!