30. in 31. 5. 2023 smo se sodelujoči na projektu LIFE FOR SEEDS odpravili na strokovno ekskurzijo v Avstrijo. Osnovni tematiki naše četrte in zadnje strokovne ekskurzije v okviru tega projekta sta bili logistika semenske pridelave ter potencial uporabe semenskih mešanic v renaturaciji degradiranih travišč. Tokrat so nam, poleg kolegov iz partnerskih inštitucij, družbo delali tudi kmetje s projektnih območij (Krajinski park Goričko, Triglavski narodni park, Notranjski regijski park), ki so pokazali interes za obravnavano tematiko.

LIFE for Seeds

Prvi dan smo si na območju HBLFA Raumberg-Gumpenstein, ene izmed vodilnih avstrijskih raziskovalnih inštitucij na področju kmetijstva, pod vodstvom gospoda dr. Wilhelma Graissa – strokovnjaka za upravljanje vegetacije v alpskem območju – ogledali njihova poskusna polja avtohtonih travniških rastlin. Dr. Graiss nam je razložil, kako, kje in kdaj poteka nabiranje semen travniških rastlin v naravi, kako nabrana semena čistijo ter kako nato z njimi ravnajo. Iz določenega deleža nabranih semen v rastlinjakih vzgojijo sadike, ki jih nato prenesejo na svoja poskusna polja. Polja z nasadi teh rastlin imajo pomembno vlogo v množenju semen izbranih vrst in hkrati ohranjanju genskih virov, ki jih ta semena predstavljajo. Razkazal nam je tudi mehanizacijo, ki jo uporabljajo pri obdelavi svojih polj.

Drug dan je sledil ogled semenarske hiše Kärntner Saatbau v Celovcu, kjer sta nam gospoda Rainer Frank in Christian Tamegger predstavila njihovo delo in prostore. Povedala sta nam o izzivih v panogi semenarjenja, s poudarkom na uporabi semenskih mešanic v naravovarstvu in obnavljanju ogroženih travnikov. Semenarstvo v naravovarstvu predstavlja en del verižne poti – od nabiranja semen, čiščenja, množenja, prodaje in uporabe – pri čemer so zelo pomembni dobro poznavanje vegetacije na različnih rastiščih, izbira primernih rastlinskih vrst za različne mešanice in poznavanje biologije teh vrst ter dobra kmetijska praksa pri različnih korakih ob delu s semeni.

Našim gostiteljem se iskreno zahvaljujemo za dobrodošlico in vsa znanja, ki so jih delili z nami – sigurno nam bodo prišla prav v nadaljevanju našega projekta!