V okviru projekta LIFE FOR SEEDS med drugim obnavljamo tudi travišča, ki tvorijo habitatni tip presihajočih jezer (Natura koda 3180*). Med njimi so tudi travniki z modro stožko na Planinskem polju (SAC Notranjski trikotnik), katerih lastnica je Občina Postojna. Hkrati je občina tudi lastnica nekaterih najlepše ohranjenih stožkovij na tem območju, zato smo se z njimi dogovorili, da lahko dobro ohranjene sestoje uporabimo kot donorske za obnovo 3,8 ha površin, ki so v slabšem stanju.

V ta namen sta KIS in DOPPS konec julija opravila nabiranje semen s krtačnim strojem v osrednjem delu Planinskega polja. Pri tem smo spoštovali zahteve kmetijsko-okoljskega ukrepa za varstvo ptic vlažnih travnikov, v katerega so vpisani vsi donorski travniki. Ukrep določa, da je na travnikih, kjer v tekočem letu v okviru državnega monitoringa ni bil zabeležen kosec Crex crex, košnja mogoča že 10. 7., kjer pa je bil kosec prisoten, je košnja dovoljena šele po 1. 8. Resda nabiranje semen s krtačnim strojem ni tako destruktivno kot košnja, pa vendar smo želeli biti karseda previdni.

Žal so nam krtačenje avgusta preprečile poplave. Julija požeti material smo peljali v Cerknico, kjer je prostor priskrbel NRP. Da bi se enakomerno posušil in ne splesnil, smo ga večkrat obrnili. Jeseni bomo posušen semenski material posejali na travnike na Planinskem polju, ki jih želimo obnoviti.

Najlepše se zahvaljujemo Občini Postojna in upravljalcu donorskih površin, Mihi Petkovšku, za konstruktivno sodelovanje pri obnovi!