Notranjski regijski park na prav poseben način skrbi za obnovo travnikov, ki se jih že dalj časa ne kosi več: z vrstno bogatih travnikov nabirajo semenske mešanice s travnikov in jih sejejo na vrstno osiromašene površine.

Posebej za ta namen so projektni sodelavci z ljubljanske Fakultete za strojništvo (LeCAD – laboratorij za konstruiranje) razvili in izdelali krtačni traktorski priključek za žetje semen. S takšnim krtačnim strojem zagotavljajo avtohtone in lokalne semenske mešanice, obenem pa se izognejo vnašanju tujerodnih in invazivnih vrst.

Krtačni stroj, ki je bil načrtovan in izdelan posebej projekt LIFE for Seeds, deluje tako, da motor traktorja poganja krtače na priključku (podobno kot kosilnico), zrela semena pa se zbirajo v zalogovniku.

Ekipa Notranjskega regijskega parka bo semena na izbranih zemljiščih žela večkrat v sezoni. Na ta način nabrali semena vseh vrst, ki so za določen življenjski prostor značilna.

Po končani žetvi semen s krtačnim priključkom je za vzdrževanje travnika potrebno to površino še pokositi, saj krtačni stroj v glavnem pobere le zrela semena oz. plodove, večina ostalih delov rastlin pa ostane nepoškodovanih. Košnja je nujna, da se prepreči zaraščanje travnika z lesnimi vrstami, kar je sicer naraven, a z vidika vzdrževanja travnika neželen pojav.

V okviru projekta LIFE for Seeds bomo obnovili tudi kmetijske površine v zaraščanju in opredelili ustrezne načine obnove in vzdrževanja travniških, barjanskih in močvirskih življenjskih prostorov. Ekipa Notranjskega regijskega parka bo nabirala semena vrst značilnih za presihajoče Cerkniško jezero, ki jih bosta vodilni partner projekta – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter Kmetijski inštitut Slovenije hranila v semenski banki.


Več si lahko preberete v novici na spletni strani Notranjskega regijskega parka:

Žetev semen za obnovo jezerskih travnikov