V začetku novembra smo zaključili prvo sezono nabiranja semen za semensko banko projekta LIFE FOR SEEDS. V približno petih mesecih terenskega dela smo nabrali 3231 vzorcev semen (nabirkov), ki pripadajo 402 različnim vrstam, značilnim za suhe travnike z orhidejami, volkovja in presihajoča jezera.

Največ vzorcev smo nabrali julija, in sicer 37,6 % vseh.

Med desetimi vrstami z največjim številom nabirkov je polovica trav, in sicer navadna migalica Briza media (n=77), pokončni stoklasec Bromopsis erecta (n=77), navadna pasja trava Dactylis glomerata (n=68), volnata medena trava Holcus lanatus (n=52) ter modra stožka Molinia caerulea (n=52).

Preostanek te deseterice tvorijo sinjezeleni šaš Carex flacca (n=72), travniška kadulja Salvia pratensis (n=62), gorska detelja Trifolium montanum (n=60), pravi ranjak Anthyllis vulneraria (n=56) ter navadni jajčar Leontodon hispidus (n=53).

Za 108 vrst pa smo doslej nabrali le po en nabirek.

Semena smo nabirali na 21 območjih Natura 2000 širom po Sloveniji, pri čemer se dveh projektnih območij – Porezna in Karavank – v letu 2023 še nismo uspeli lotiti. Skoraj polovica vseh nabirkov je bila nabrana na petih območjih Natura 2000: Goričko, Bloščica, Julijske Alpe, Krimsko hribovje – Menišija in Notranjski trikotnik. Znotraj zavarovanih območij, s katerimi upravljajo trije izmed projektnih partnerjev, smo nabrali preko 1000 nabirkov.

Do naslednje sezone nabiranja nas čaka sušenje, čiščenje in pakiranje nabirkov, ki bodo nato shranjeni v obeh semenskih bankah (Jablje in Naravni rezervat Ormoške lagune).