V Krajinskem parku Goričko (JZ KGP) smo pozne poletne tedne dobro izkoristili za sušenje in čiščenje semenskih mešanic, tople jesenske dni pa za njihovo setev.

Letošnja količina suhe semenske mešanice je sicer manjša, čeprav smo pokrtačili enako površino kot lansko leto, kar lahko pripišemo neugodnim vremenskim razmeram tekom leta. Čeprav smo pridobili manj semenske mešanice kot lansko leto, smo pri prvem krtačenju bili uspešnejši in dobili več travnih semen kot lani. Tudi letos so krtačenje izvajali sodelavci iz Kmetijskega inštituta Slovenije. Da smo pokrtačili 8,3 ha travnikov, je trajalo 6 dni.

Pokrtačeno semensko mešanico smo prepeljali na grad Grad, kjer se je posušila, nato smo jo presejali. Vso suho semensko mešanico smo dobro premešali, da smo dobili homogeno semensko mešanico in kot tako smo jo v razmerju 20 kg/ha natehtali za posamezen recipientski travnik.

Prvi dan setve je potekal nekoliko drugače. Tokrat smo medse povabili uporabnike Varstveno delovnega centra iz Murske Sobote. Preden smo začeli z delom, smo se seznanili z aktivnostmi projekta (obnova suhih travnikov, nabiranje semen za semenko banko …), nakar smo predebatirali kmetijske ukrepe, ki jih lahko kmetje uveljavljajo v trenutni kmetijski politiki. Silva, Robert, Matej, Roman, Tomaž in Patrik so z navdušenjem poprijeli za delo.

Ob prijetnem kramljanju smo kot bi mignil ročno posejali približno 2 ha travnikov. Delali smo v dveh skupinah, se med seboj spodbujali, se šalili in si vlivali dobro voljo. Škoda, da so nas ob koncu dela pregnale dežne kaplje, sicer bi še kakšno rekli. Sicer je bil dež dobrodošel, saj je spral semena bližje zemlji in jim tako omogočil večjo možnost kalitve.

Nadaljnje setve semenskih mešanic smo opravili skupaj s sodelavci Krajinskega parka Goričko, pri čemer smo skupno 8,3 ha recipientskih površin posejali v vsega skupaj 4 dneh, za kar gre zahvala celotnemu kolektivu JZ KPG in varovancem VDC Murska Sobota. Poleg prečiščene semenske mešanice smo posejali tudi seneni drobir, v katerem, menimo, je bilo še vedno veliko semen travniških zeli.