V preteklih mesecih smo bili pri projektu LIFE FOR SEEDS zelo dejavni. Najprej smo se intenzivno ukvarjali s pobiranjem semenskih mešanic na suhih orhidejskih travnikih habitatnega tipa 6210 (*) na Goričkem. Pobirali smo jih s posebnim krtačnim strojem in jih prepeljali na sušenje na grad Grad, kjer smo jih presejali, da smo ločili semena od večjih bilk in ostalih nečistoč. Ves proces je trajal več mesecev, preden so bile semenske mešanice nared za setev.

Setev smo opravili ročno, s pomočjo sodelavcev krajinskega parka. Na skupno 20 ha suhih travnikov smo pobrali nekaj več kot 200 kg suhe semenske mešanice, ki smo jo posejali na 8,3 ha vrstno revnejših travnikov in opuščenih njiv. Vso nabrano in posušeno semensko mešanico smo poskusili čim bolj premešati, da smo dobili homogen setveni material, ki smo ga posejali na 16 travnikih (na Hodošu, v Dolencih, Budincih, Čepincih, Neradnovcih, Ženavljah, Šulincih, Panovcih, Kančevcih, Lončarovcih in Fokovcih) in dve njivi v Lončarovcih.

Trudili smo se, da smo vse travnike zasejali enakomerno, s količino 30 kg/ha. Enako smo storili tudi na njivah, le-da smo tukaj za setev uporabili 40 kg/ha. Poskusno smo si zastavili tudi nekaj površin, kjer bomo preizkusili uspešnost kalitve glede na način priprave podlage. Tako smo na dveh travnikih v Panovcih, na enem v Kančevcih in enem v Lončarovcih na polovici parcel opravili predsetveno obdelavo, pri čemer smo z vrtavkasto brano zrahljali travno rušo. Eksperimentalno smo pristopili tudi k obnovi dveh njiv v Lončarovcih, kjer smo del njive zasejali samo s semenskimi mešanicami, del njive pa samo z rastlinskimi ostanki, ki so ostali po presejevanju s sitom, z namenom, da vidimo, če so se vsa semena presejala ali pa jih je še kaj ostalo v bilkah.

Na koncu smo omenjene površine povaljali s travniškim valjarjem, da se doseže stik semen z zemljo. Sedaj si želimo še dežja, da bo pomagal pri klitju semen trav in zeli suhih travnikov, da bomo spomladi lahko uživali ob pogledih na naše prve terenske rezultate dela na projektu.