V Naravnem rezervatu Ormoške lagune (NROL) smo z avtohtonim semenskim materialom, bodisi v obliki semenskih mešanic ali pa zelenega mulča, v letih 2022 in 2023 obnovili 2,1 ha površin. Letos nameravamo s sadikami zasaditi dodatnega 0,4 ha, in sicer na nekdanjem pašniku vodnih bivolov. Za vzgojo sadik smo v lanskem letu nabrali semena 28 avtohtonih vrst, večinoma na nasipu Ptujskega jezera, nekaj pa tudi v Halozah (habitatni tip suhih travišč s kukavičevkami).

Semena smo posejali v začetku februarja. Najhitrejša vrsta, navadna turška detelja Onobrychis viciifolia, je kalila že po tednu dni, teden kasneje pa so se ji pridružile številne druge, npr. pravi ranjak Anthyllis vulneraria, brazdnatolistna bilnica Festuca rupicola, navadna nokota Lotus corniculatus, kimasta lepnica Silene nutans, vzhodna kozja brada Tragopogon orientalis in gorska detelja Trifolium montanum.

Do sredine marca je vzkalilo 25 vrst, kar pomeni skoraj 90 % uspešnost. Rastlinice smo nato prepikirali v posamezne lončke, da se bodo lahko neovirano razvijale in rasle. V začetku aprila smo imeli za NROL pripravljenih okoli 1500 sadik, od katerih bodo morda prve posajene že konec meseca. Ker pa vsa semena ne vzkalijo istočasno, pričakujemo, da bo število sadik še naraslo, saj vsak dan opažamo nove kalice.