Jeseni 2022 je bilo na travnike, ki jih v okviru projekta LIFE FOR SEEDS obnavljamo na Goričkem, posajenih 25 vijoličnih lučnikov Verbascum phoeniceum, vzgojenih iz semen z Goričkega.

Z željo, da vzgojimo več kot le simbolično število sadik, smo poleti 2022 nabrali semena 25 vrst na goričkih suhih travnikih z orhidejami. Po sušenju smo jih dali v zamrzovalnik na -18oC. Sredi marca 2023 smo semena posejali v substrat za vzgojo zelenjavnih sadik, eno izrazito kisloljubno vrsto (gorski ovčin Jasione montana) pa tudi v kisel substrat za rododendrone. Do začetka aprila je vzkalilo 18 vrst, ki smo jih kmalu zatem presadili v posamezne lončke.

Najbolj zanesljivo in množično so kalile tri vrste klinčkov (Dianthus carthusianorum, D. armeria, D. deltoides), brsteča haljica Petrorhagia prolifera, vijolični lučnik, prava lakota Galium verum, ena vrsta bilnice Festuca sp. ter gorski ovčin v kislem substratu. Kot bolj zahtevne so se izkazale skalni petoprstnik Potentilla rupestris, pravi ranjak Anthyllis vulneraria in gorska detelja Trifolium montanum, saj je zaenkrat vzkalilo majhno število semen. Še vedno pa čakamo nekatere največje »princeske«, npr. navadni oslad Filipendula vulgaris, čopasto hrušico Muscari comosum, čopasto grebenušo Polygala comosa, mali škrobotec Rhinanthus minor in navadno laniko Thesium linophyllon.

Upamo, da bo vseh 500 do sedaj presajenih rastlinic preživelo do letošnje jeseni, ko bodo posajene na recipientske površine v Krajinskem parku Goričko.