Notranjski regijski park je že septembra 2021 pričel z aktivnostmi v okviru projekta Life for Seeds. S terenskim popisom so identificirali območja na Cerkniškem polju, ki se zaraščajo.

V decembru 2021 pa so bili na ogledu skupaj s terenskimi sodelavci, s katerimi so določili zemljišča v občinski lasti, na katerih bodo pričeli z odstranjevanjem zarasti in obnavljanjem travnikov že to sezono.

Več v novički na spletni strani Notranjskega regijskega parka.