V okviru projekta LIFE FOR SEEDS smo v aprilu otvorili sezono popisov.

Tokrat ne gre le za popise ptic, temveč tudi poljskega murna, kobilic, metuljev in vegetacije.

Popise opravljamo na travnikih, ki jih bomo letos pričeli obnavljati z zelenim mulčem in semenskimi mešanicami, ter na travnikih, od koder bomo dobili ves ta semenski material. Te površine se nahajajo na Goričkem, v Julijskih Alpah, na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju ter ob Dravi.

Hkrati z zgoraj omenjenimi popisi pa smo pričeli tudi z iskanjem dobro ohranjenih, vrstno bogatih travnikov, s katerih bi želeli v naslednjih letih pobirati semena za semensko banko. Te travnike bomo vključili tudi v portal travnikov, kjer bodo predstavljeni s fotografijo, podatki o velikosti, habitatnem tipu in ohranjenosti. V letošnjem jesensko-zimskem času bomo obiskali njihove lastnike in obdelovalce, da pridobimo njihova soglasja za nabiranje semen.