Med 9. in 11. majem 2022 je v Sinju na Hrvaškem, pred srečanjem delovne skupine za kmetijstvo BirdLife Europe, potekala mednarodna delavnica z naslovom »Izboljšave obnov življenjskih prostorov za doseganje trajnostnega razvoja«.

Dogodek je v okviru projekta Dinara back to LIFE organiziral hrvaški BirdLife partner Biom, na njem pa smo imeli udeleženci možnost predstaviti aktualne projekte, povezane z obravnavano tematiko.

LIFE for Seeds

DOPPS je na delavnici predstavil projekt LIFE for Seeds, ob tem pa povzel osnovne informacije o projektu, pričakovane rezultate in morebitne izzive. Po predstavitvi se je razvila izredno zanimiva diskusija, ki smo jo nadaljevali še ob kosilu in v popoldanskem času.