V februarju 2022 je ekipa Notranjskega regijskega parka opravila terenski obisk Belega brega in Ključev. Na podlagi terenskega obiska in podatkov o rastlinstvu in živalstvu tega območja, ki so jih zb(i)rali že pred začetkom projekta LIFE for Seeds, bodo pripravili načrt obnove življenjskih prostorov na tem delu Cerkniškega polja in obnovo v okviru projekta tudi izvedli.

Med gradbenimi deli za obnovo nekdanjih okljukov Stržena na Belem bregu je bila na delih območja zaradi uporabe težke mehanizacije poškodovana ruša. Rastlinje se sicer uspešno obnavlja že samo, vendar proces obnove rastja po naravni poti zahteva več časa, zato bodo naravi pomagali in gola tla zasejali z naravnim rastjem, ki uspeva v okolici. Na ta način želijo živalim, ki na območju Belega brega živijo, vrniti ustrezen življenjski prostor.

V Ključih se je na delih, kjer se je gradbena mehanizacija dalj časa zadrževala in na delih, kamor je bil del izkopanega materiala razporejen, rastje šele začelo spet obnavljati. Na podlagi na terenu izrisanih kart, popisov naravnega rastja v okolici in izkušenj z gospodarjenjem z zemljišči Notranjski regijski park pripravlja načrt pospešitve obnove rastlinskega pokrova.

V okviru projekta LIFE for Seeds bodo obenem tudi poskrbeli, da bodo tipične vrste Cerkniškega jezera, ki so že v izginjanju (zaradi negospodarjenja z zemljišči v preteklosti, preden jih je kupil park) lahko gledali tudi še naši zanamci.


Več si lahko preberete v novicah na spletni strani Notranjskega regijskega parka:

Obnova življenjskih prostorov na presihajočem Cerkniškem jezeru

Obnova habitatnih tipov na presihajočem jezeru