Z letošnjim januarjem je ekipa projekta LIFE FOR SEEDS pričela z obiski kmetijskih gospodarstev, ki upravljajo z naravovarstveno najvrednejšimi travniki na 20 projektnih Natura 2000 območjih (Banjšice, Bela krajina, Bloščica, Boč-Haloze-Donačka gora, Bohor, Drava, Haloze-vinorodne, Javorniki – Snežnik, Julijske Alpe, Karavanke, Krimsko hribovje – Menišija, Kum, Marindol, Planinsko polje, Pohorje, Polhograjsko hribovje, Porezen, Sava – Medvode – Kresnice, Smrekovško pogorje in Vrbina).

Namen obiskov je dvojen – pridobiti dovoljenja kmetij za nabiranje semen na njihovih površinah ter zbrati čim več informacij o načinu gospodarjenja z vrstno bogatimi travniki in njihovem pomenu za obiskane kmetije.

Do danes smo obiskali že več kot 50 kmetijskih gospodarstev in dovoljenja za nabiranje pridobili za okoli 100 različnih travnikov. Obiske izvajamo skupaj s kmetijskimi svetovalci, ki so z nosilci kmetij v rednem stiku in so si s preteklim delom pridobil njihovo zaupanje.