V juniju smo zaposleni na DOPPS in KIS na južnem nasipu Ptujskega jezera več dni nabirali semenske mešanice, ki jih potrebujemo za obnovo travnikov ter testiranje kalivosti v Naravnem rezervatu Ormoške lagune (NROL).

Pri tem smo uporabljali dva ročna sesalnika, ki imata zadaj pričvrščeno posebno vrečo za zbiranje posesanega materiala – verjetno jih mnogi bolj poznate kot »pihalnike« za listje. Kljub temu, da smo izbrali do uporabnika najprijaznejši model tako glede hrupa kot vibracij, smo po nekaj urah strojnega dela prešli na ročno nabiranje, da so se spočila tako ušesa kot roke.

Za nekatere vrste, katerih semena oziroma semenske glavice so se trdovratno držale stebel, je bilo tako nabiranje celo učinkovitejše. Največji delež nabranih semen so predstavljale naslednje vrste: pokončni stoklasec Bromopsis erecta, travniška kadulja Salvia pratensis, jajčasti popon Helianthemum ovatum, mali škrobotec Rhinanthus minor, kosmati škrobotec Rhinanthus alectorolophus, resasti škrobotec Rhinanthus glacialis, poljska detelja Trifolium campestre in gorska detelja Trifolium montanum.

Ob koncu nabiranja smo v vrečke skrbno pospravili tudi semena, ki so se nam mimogrede nabrala v čevljih! Podobni nabiranji sledita še v juliju in avgustu, ko bo spekter pobranih semen drugačen. Vsa semena bomo posušili, zmešali skupaj in septembra posejali na recipientske površine v NROL, manjši del pa bomo uporabili za testiranje kalivosti na njivi v NROL.