Ena od ključnih aktivnosti projekta LIFE FOR SEEDS je vzpostavitev semenske banke, ki bo v prihodnosti lahko služila kot vir semen za obnovo naravovarstveno pomembnih travišč in njim podobnih življenjskih prostorov, kot so npr. nizka bazična barja. Semena, nabrana na različnih zavarovanih območjih po Sloveniji, bo projektni partner Kmetijski inštitut Slovenije pripravil na trajno shranjevanje v zamrzovalnikih.

Z namenom nabrati semena čim več različnih vrst in zagotoviti gensko pestrost nabranih semen smo v letu 2023 na območju presihajočega Cerkniškega jezera semena nabirali na tridesetih območjih, ki smo jih vrisali tudi v kataster naravovarstveno pomembnih travnikov. V vsako vrečko naberemo približno 5000 semen ene vrste, leta 2023 smo na teh območjih nabrali 263 vrečk semen 71 rastlinskih vrst.

Tudi v nadaljevanju projekta bomo semena nabirali na različnih tipih mokrotnih in poplavnih travišč na Cerkniškem jezeru, saj smo si postavili cilj do konca projekta nabrati vsaj 1300 vrečk semen rastlin, ki so značilna za rastišča na presihajočem jezeru.