Med travniki habitatnega tipa 6210(*), ki jih obnavljamo v projektu LIFE FOR SEEDS, so tudi tri površine v Naravnem rezervatu Ormoške lagune (NROL). Poleti in jeseni 2022 smo na večjem delu že pričeli z obnovo z zelenim mulčem in semenskimi mešanicami, letos pa se bomo lotili še preostanka – to je nekaj manj kot 0,5 ha na njivi, kjer je še lansko leto rasel ječmen.

V ta namen smo v juniju organizirali akciji nabiranja semenskih mešanic na južnem nasipu Ptujskega jezera. Tam namreč uspevajo eni najbolje ohranjenih suhih travnikov z orhidejami na celotnem območju Natura 2000 Drava. Akcij se je udeležilo 22 ljudi, med njimi študenti ljubljanske, mariborske in primorske fakultete, prostovoljci in zaposleni DOPPS. Na roke smo nabrali 21 kg semenskega materiala, večinoma semen pokončne stoklase Bromus erectus.

V nadaljnjih tednih bomo organizirali vsaj še eno akcijo, v kateri bomo nabrali še semena drugih, kasneje zorečih vrst. Mešanico semen bomo posušili ter jo jeseni posejali na travnike, ki jih obnavljamo v NROL. Pri tovrstnem nabiranju pride prav vsak par rok, zato se vsem nabiralcem iskreno zahvaljujemo! Prav tako pa se lepo zahvaljujemo družbi Dravske elektrarne Maribor, ki nam je dovolila nabiranje na površinah v svojem upravljanju.