V juniju smo na treh površinah v Naravnem rezervatu Ormoške lagune izvajali aktivnosti za obnovo habitatnega tipa suhih travnikov z orhidejami (HT 6210(*)) s pomočjo zelenega mulča z donorskih travnikov.

Zunanji izvajalec je izvedel akcijo košnje travnikov tega tipa na nasipu Ptujskega jezera (donorska površina), pokošen material (zeleni mulč) so pobrali, ga prepeljali in raztrosili na recipientske površine v skupni izmeri 1,38 ha ter ga povaljali.

Namen teh aktivnosti je obnoviti naravovarstveno pomembna travišča, ki jih sicer ogroža intenzifikacija kmetijstva, po drugi strani pa tudi opuščanje kmetijstva in posledično zaraščanje. Na drugih površinah v rezervatu v skupni izmeri 1,14 ha se nadalje načrtujejo še aktivnosti za obnovo HT 6210(*) s pomočjo semenskih mešanic, nabranih na nasipu Ptujskega jezera.