Med decembrom 2022 in sredino marca 2023 je ekipa DOPPS na 20 območjih Natura 2000 obiskala 164 kmetij, ki obdelujejo vrstno bogate travnike. Z nami so bili vedno kmetijski svetovalci z območnih Kmetijsko gozdarskih zavodov, ki so nam močno olajšali obiske, saj zelo dobro poznajo tako obdelovalce kot njihove kmetije.

Kmetom smo na kratko predstavili projekt LIFE SEMENA, še posebej pomen vzpostavitve semenske banke za naše tarčne habitatne tipe (suhi travniki z orhidejami, volkovja in presihajoča jezera). Z večino kmetov (134) smo opravili tudi intervju o načinu upravljanja teh travnikov in njihovem socio-ekonomskem pomenu. Nekatere smo obiskali na dokaj nenavadnih krajih, na primer na smučišču v Cerknem, kjer kot žičničarji delajo čez zimo. Z drugimi smo intervju opravili kar v hlevu, med skrbjo za živali.

Podpisali smo pogodbe oziroma soglasja za 331 travnikov, na katerih bomo že letos poleti pričeli nabirati semena. Pričakujemo, da bo končna številka okoli 380 travnikov, saj nas v prihodnjem tednu ali dveh čaka še nekaj obiskov. To pomeni, da bomo najverjetneje presegli v prijavnici načrtovanih 360 travnikov.

Iskreno se zahvaljujemo vsem zaposlenim na območnih Kmetijsko gozdarskih zavodih, ki so nam pomagali pri organizaciji in izvedbi obiskov – prepričani smo, da brez njih delo ne bi teklo tako gladko!